Select Page

privacy verklaring.

Versie: 23 Mei 2018

Op deze pagina vind je de privacyverklaring van Dafne van Benschop Coaching. In deze verklaring wordt toegelicht welke persoonsgegevens er worden verzameld en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en welke cookies er verzameld worden.

Ik raad je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

LEESBAARHEID

In verband met leesbaarheid heb ik ervoor gekozen om gebruik te maken van de ‘ik-vorm’. Waar “ik” staat voor Dafne van Benschop Coaching en waar “jij”, “je”, “jou” of “jouw” staat wordt jouw bedrijf, jij als klant of prospect bedoeld.

VRAGEN OVER DEZE PRIVACYVERKLARING?

Bij vragen, klachten of verzoeken kun je contact opnemen met me via info@dafnevanbenschop.nl.

OVER MIJ

Dafne van Benschop Coaching is een coaching en training bedrijf, gespecialiseerd in coaching voor vrouwen en training in horeca.
Dafne van Benschop Coaching is gevestigd aan de Van der Valk Boumanweg 222, 2352 JG in Leiderdorp.
KvK nummer: 68161603
Btw-nummer: NL176416626B01

INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

Ik heb het intellectuele eigendomsrecht op de inhoud van deze website en al mijn (gratis) producten en diensten. Dit houdt in dat het niet is toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, teksten, afbeeldingen en inhoud geheel/ gedeeltelijk te gebruiken voor je eigen (online) platform, social media en andere onlinekanalen.

PRIVACYBELEID

Ik respecteer de privacy van alle bezoekers van mijn website https://www.dafnevanbenschop.nl, van mijn (potentiële) relaties en van mijn (potentiële) klanten. Ik ga dan ook zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met mijn diensten te maken hebben.

Hierbij houd ik mij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland stelt. Deze privacyverklaring geldt wanneer je mijn website bezoekt en wanneer je een beroep doet op mijn producten en diensten.

Dat betekent onder andere dat persoonsgegevens rechtmatig verwerkt worden, deze gegevens goed beveiligd worden en deze alleen onder voorwaarden worden gedeeld met derden. Deze privacyverklaring ziet toe op al mijn verwerkingen.

BEVEILIGDE VERBINDING

Alle gegevens die je met mij deelt via de website wordt via een beveiligde verbinding (SSL) aan mij verstuurd.

WELKE GEGEVENS WORDEN ER VERZAMELD?

Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een workshop, training of traject, een andere aanvraag doet voor één van mijn producten en/ of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Er zullen enkel gegevens worden verwerkt, die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam;
Adres;
Woonplaats;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Bedrijfsnaam;
Bedrijfsadresgegevens;
IP-adres (geanonimiseerd);
Locatiegegevens;
Gegevens over jouw activiteiten op mijn website;
Internetbrowser en apparaat type;
Foto’s: ik verwerk foto’s, die die door mij worden gemaakt bij een (groep) deelnemer(s) aan een workshop of een training. Dit wordt gedaan om een representatief beeld te scheppen van mijn workshops en trainingen. Met jouw toestemming kunnen deze foto’s ook in advertenties gebruikt worden;
Contactgeschiedenis;
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door aanmelding op mijn website, telefonisch en/of in correspondentie.

PERSOONSGEGEVENS MINDERJARIGEN

Ik heb niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar oud, tenzij ze hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Jammer genoeg kan ik niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Daarom raad ik ouders van kinderen jonger dan 16 jaar actief betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Dit ter voorkoming van verzameling van gegevens over hun kinderen, zonder ouderlijke toestemming. Wanneer je vermoedt dat ik zonder toestemming de persoonlijke gegevens van een kind jonger dan 16 jaar heb verzameld, neem dan contact op met mij. Desbetreffende opgeslagen informatie zal hierdoor uit mijn systeem verwijderd worden.

HOE WORDEN JE GEGEVENS GEBRUIKT?

Jouw gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Voornaam, achternaam, e-mailadres gebruik ik voor het verzenden van commerciële mailings, nieuwsbrieven, versturen van aangevraagde gratis downloads en versturen van gratis online cursus/ workshop/ training/ uitnodiging. Dit wordt enkel gedaan met de gegevens die verkregen zijn door het downloaden van gratis documenten en het aanvragen van gratis workshops/ trainingen/ cursussen/ webinars. Dit gebeurt niet met gegevens die via mijn contactformulieren zijn binnengekomen.

Voornaam, achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam, (bedrijfs)adres en telefoonnummer zijn gegevens die worden opgeslagen bij de aanschaf van een dienst. Ik gebruik deze gegevens voor het versturen van de factuur en andere relevante informatie met betrekking tot de aangeschafte dienst.

Ik zal je gegevens niet aan derden verkopen en/ of verstrekken. Je gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling.

Jouw gegevens worden opgeslagen in Mailchimp, zodat de bestelde producten en diensten op een correcte wijze kunnen worden afgehandeld en je hierover de juiste mailings ontvangt. Let op dat Mailchimp hun eigen gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring hanteren. Deze vind je hier: https://mailchimp.com/legal/privacy/

De gegevens die wij hiervoor opslaan zijn:

Voor – en achternaam: om jouw bestelling te leveren aan de juiste persoon
E-mailadres: voor het verzenden van het bestelde product en de bijbehorende mailings.

DELEN MET DERDEN

Ik deel jouw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van mijn dienstverlening (zoals bijvoorbeeld administratie en technische support) of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hiermee zorg ik voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

MAILCHIMP

Ik gebruik, met jouw toestemming, sitetracking van Mailchimp. Sitetracking plaatst een cookie die bijhoudt welke pagina’s jij op mijn website bekijkt. Hierdoor kan ik mijn marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan jouw interesses.

De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp vind je hier.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in mijn e-mailsysteem en dit gaat via de servers van Mailchimp.

GOOGLE ANALYTICS

Door mijn statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Ik wil graag weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks mijn website bezoeken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren. Ik wil natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter wil ik jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor heb ik goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Wil je dat gegevens van jouw gebruik niet gebruikt worden door Google Analytics dan kun je je hiervoor afmelden op deze pagina: Google Analytics Opt-out.

COOKIES

Dafnevanbenschop.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestand dat een website op de harde schijf van je computer zet, op het moment dat je een website bezoekt. De cookie laat toe dat je browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Een cookie verzamelt echter geen persoonsgegevens die gelinkt zijn aan jouw identiteit, maar onthoudt enkel jouw voorkeuren en interesses op basis van jouw surfgedrag.

Cookies worden vooral geplaatst om de gebruikerservaring van deze website te verbeteren.

Dit zijn de verschillende soorten cookies die worden geplaatst:

Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor het correct functioneren van (delen van) mijn website. Bijvoorbeeld cookies van YouTube zorgen dat je de video’s op mijn website kan bekijken.

Analytische cookies: deze cookies zijn nodig om het surfgedrag van bezoekers van deze website te monitoren. Ik maak bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics websitestatistieken.

Wanneer je geen cookies wilt accepteren, dan kan je dit instellen in jouw browser.

JOUW GEGEVENS OP DAFNEVANBENSCHOP.NL

Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis workshop/ cursus/ training/ webinar, een contactformulier hebt ingevuld en in de toekomst geen e-mail van mij wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met mij op te nemen via info@dafnevanbenschop.nl.

Je e-mailadres wordt meteen uit mijn bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

BEWAARTERMIJNEN

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in? De gegevens die je mij hebt verstrekt zodat ik contact met jou kan opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden. Verder blijven gegevens bewaard zolang je klant of relatie van mij bent. Daarna bewaar ik gegevens maximaal drie jaar na laatste oplevering, met uitzonderingen van facturen. Die bewaar ik zeven jaar in verband met mijn wettelijke verplichtingen.

RECHTEN

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@dafnevanbenschop.nl.

Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Mocht ik deze termijn niet halen, dan laat ik je dat zo snel mogelijk weten.

Ik hoop natuurlijk dat je tevreden bent met hoe ik met jouw persoonsgegevens omga. Ben je dit niet? Laat het me dan weten. Ik wil je er ook graag op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacy beleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Share This